Technické služby Milovice, s.r.o.
 

 
NA TITULNÍ STRÁNKU

CENÍK UBYTOVÁNÍ V MILOVICÍCH

Ubytování

Celkem 30 lůžek v centru města Milovic. Dvoulůžkové, třílůžkové, čtyřlůžkové, pětilůžkové, a šestilůžkové pokoje, příslušenství. Cena za ubytování vč. DPH.
1
1 osoba za den
150,00
Ceník ubytování je platný do 31. 12. 2005

CENÍK ÚDRŽBY MĚSTSKÉ VEŘEJNÉ ZELENĚ
PRO ROK 2005

Odstranění ruderálního porostu
 
Pokácení stromu, odstranění pařezu
Dílčí ceník A
Založení trávníku
 
Hloubení jamek
Dílčí ceník B
Výsadba dřeviny, keře, keřů se zřízením zářezů, stromu, ukotvení dřeviny
Dílčí ceník C
Pokosení trávníku
 
Drcení ořezaných větví
 
Řez živých plotů, ochrana dřevin pře okusem zvěří, řez stromů
Dílčí ceník D
Shrabání listí, uválcování trávníku, vyhrabání trávníku, zalití rostlin vodou
Dílčí ceník E

Ceny jsou uvedeny bez DPH
Ceny jsou kalkulovány dle směrných ceníků stavebních prací,
s ohledem na místní podmínky, včetně odvozu bioodpadu
* individuální kalkulace ceny

Odstranění ruderálního porostu

Na začátek stránky
mechanicky s naložením, odvozem shrabků do 20 km a se složením
  mj.  Cena 
[Kč]
Hmotnost
[kg]
1
v rovině nebo na svahu 1:5
m2
13,10
 
2
v rovině nebo na svahu 1:2
m2
17,80
 
3
v rovině nebo na svahu 1:1
m2
19,00
 
 

Pokácení stromu

Na začátek stránky
Pokácení listnatého stromu
Pokácení jehličnatého stromu
Pokácení stromu ve ztížených podmínkách
Odstranění pařezu
 

Založení trávníku

Na začátek stránky
na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením
  mj.  Cena 
[Kč]
Hmotnost
[kg]
1
letištního výsevem v rovině nebo na svahu do 1:5
har
9980,00
 
2
lučního výsevem v rovině nebo na svahu do 1:5
m2
3,45
 
3
lučního výsevem na svahu přes 1:5 do 1:2
m2
5,70
 
4
lučního výsevem na svahu přes 1:2 do 1:1
m2
7,70
 
5
parkového výsevem v rovině nebo na svahu do 1:5
m2
7,90
 
6
parkového výsevem na svahu přes 1:5 do 1:2
m2
11,40
 
7
parkového výsevem na svahu přes 1:2 do 1:1
m2
14,60
 
8
parterového výsevem v rovině nebo na svahu do 1:5
m2
10,10
 
9
parterového výsevem na svahu přes 1:5 do 1:2
m2
13,40
 
10
parkového drnováním v rovině nebo na svahu do 1:5
m2
28,00
 
11
parkového drnováním na svahu přes 1:5 do 1:2
m2
35,00
 
12
parkového drnováním na svahu přes 1:2 do 1:1
m2
56,00
 
 

Hloubení jamek pro vysazování rostlin

Na začátek stránky
Hloubení jamek pro vysazování rostlin bez výměny půdy
Hloubení jamek pro vysazování rostlin výměnou půdy na 50%
Hloubení jamek pro vysazování rostlin výměnou půdy na 100%
 

Výsadba dřeviny, keře, stromu, ukotvení dřeviny

Na začátek stránky
Výsadba dřeviny s balem
Výsadba keře bez balu
Výsadba keřů bez balu, se zřízením zářezů
Výsadba stromu bez balu
Ukotvení dřeviny
 

Pokosení trávníku

Na začátek stránky
s případným shrabáním a naložením shrabků na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením
  mj.  Cena 
[Kč]
Hmotnost
[kg]
1
parterového v rovině nebo na svahu do 1:5
m2
1,65
 
2
parterového na svahu přes 1:5 do 1:2
m2
2,55
 
3
parkového v rovině nebo na svahu do 1:5
m2
1,60
 
4
parkového na svahu přes 1:5 do 1:2
m2
2,60
 
5
parkového na svahu přes 1:2 do 1:1
m2
3,25
 
6
lučního v rovině nebo na svahu do 1:5
m2
2,25
 
7
lučního na svahu přes 1:5 do 1:2
m2
3,50
 
8
lučního na svahu přes 1:2 do 1:1
m2
4,50
 
9
letištního v rovině nebo na svahu do 1:5
m2
1,20
 
 

Drcení ořezaných větví

Na začátek stránky
strojně, s odvozem dřevní drtě do 20 km a se složením
  mj.  Cena 
[Kč]
Hmotnost
[kg]
1
o průměru větví do 100 mm
m3
3000,00
 
 

Řez živých plotů, ochrana dřevin pře okusem zvěří, řez stromů

Na začátek stránky
Řez a tvarování živých plotů nebo stěn
Ochrana dřevin před okusem zvěří
Řez stromů, keřů nebo růží
 

Shrabání listí, uválcování, vyhrabání trávníku, zalití rostlin vodou

Na začátek stránky
Shrabání listí
Uválcování trávníku
Vyhrabání trávníku
Zalití rostlin vodou
Změna cen vyhrazena