Technické služby Milovice, s.r.o.
 

 
NA TITULNÍ STRÁNKU


PŘIPOMÍNKY K ÚDRŽBĚ MĚSTSKÉ VEŘEJNÉ ZELENĚ
     Občanům města Milovic jsme formou ankety předložili možnost vyjádřit svůj názor na současný stav údržby travních ploch v městě s cílem získat podněty k dalšímu zlepšení:

ANKETA

     Stejnoměrně hustý zelený koberec trávníku, po kterém se dobře chodí, můžeme trvale zachovat jen tehdy, jestliže mu věnujeme pravidelnou péči.
     Trávník by měl být oázou, místem odpočinku, místem na kterém dovádějí děti, místem s rostlinami a keři poskytující správnou atmosféru k uvolnění a požitku ze zeleně.
     Když si vezmete trávník více pod lupou, zjistíte, že existují věci, které nemají tolik společného s tím, že trávníku vše vyhovuje.
     Firma Technické služby Milovice, s.r.o. se snaží vašim dnešním požadavkům na kulturnost, hygienu a zdravé životní prostředí vyjít vstříc. Proto se snažíme během vegetačního období trávník sekat, a tím zajišťovat jeden ze základních požadavků údržby trávníků.
     Obracíme se na Vás s dotazem, co byste si představovali zlepšit v celkové údržbě travních ploch ve Vašem městě, a my slibujeme, že po jejich vyhodnocení a podle našich možností a možností MěÚ se budeme snažit vašim připomínkám co nejlépe vyhovět.
Některé z iodpovědí zde citujeme:
JAKO OBYVATELKA DOMU: mezi druhým a třetím sekáním byla příliš dlouhá doba (tráva byla vykvetlá); při sekání by si měli zaměstannci více všímat některých zasázených keřů a rostlin (u našeho domu nestačil mladý keř vyrůst, neboť byl při každém sekání vždy useknut ačkoli byl označen kolíkem). Jinak bych Vám ráda vyslovila ocenění, neboť po sekání trávy opravdu životní prostředí Balonky vypadá mnohem lépe.
JAKO ŘEDITELKA MŠ: bych byla ráda, kdyby došlo k dohodě s MěÚ o sekání trávy v areálu školy, neboť zahrada i přilehlé prostory školy jsou velké a jeden údržbář na jedné straně začne a na druhé skončí a může začít znova. Potom se celé léto věnuje sekání trávy a nezbývá mu žádný čas na údržbu budovy.
Němečková P.
1. PROSTOR U DOMU V DUKELSKÉ ULICI (VEDLE PILY) KTERÝ BYL V LOŇSKÉM ROCE VYMÝCEN A MĚL SNAD BÝT PŮVODNĚ PŘEMĚNĚN V DĚTSKÉ HŘIŠTĚ, BY MĚL BÝT PRAVIDELNĚ SEKÁN. PROZATÍM TOMU TAK NENÍ A TAK JE CELÁ PLOCHA PO VĚTŠINU ČASU ZAROSTLÁ PLEVELEM AŽ DO VÝŠE 1,5 m.
2. PŘIVÍTALI BYCHOM TÉŽ ROZMÍSTĚNÍ KONTEJNERŮ NA RECYKLACI ODPADU (ZEJMÉNA V BALONCE)???
3. VOZOVKA V DUKELSKÉ UL. VOLÁ PO OPRAVĚ. PROSÍME ALESPOŇ „ZALEPIT“ VŠECHNY DÍRY.

1. Před každým domem udělat parkoviště
2. Opravit na Balonce silnice a chodníky
3. Odstranit všechny suché stromy
4. Vysadit nové stromy a keře nebo květiny.

Václav Loula


     Za vyjádření Vašich názorů Vám děkujeme, jsou pro nás důležitým vodítkem ke zlepšování naší práce.
Za Technické služby Milovice s.r.o., Pavel Hlaváč.